Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 210 boldy

1725911
Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 210 boldy.

24 sagadyň dowamynda 355 müň 947 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 26 müň 896 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 30 müň 542 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli edilen birinji, ikinji we üçünji doza sanjymlaryň sany 115 million 866 müň 551-e ýetdi.Degişli Habarlar