PKK-a agza ýene-de bir terrorçy Howpsyzlyk güýçlerine boýun egdi

Ekstremist terror guramasy PKK-nyň hataryndan gaçan ýene-de bir terrorçy Howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi

1714720
PKK-a agza ýene-de bir terrorçy Howpsyzlyk güýçlerine boýun egdi

Türkiýäniň Içeri işler ministrliginiň berýän habaryna görä ministrligiň koordinasiýasy esasynda Žandarma güýçleriniň Baş serkerdeligi we Içeri işler müdürligi tarapyndan geçirilen işleriň netijesinde ekstremist terror guramasy PKK-nyň hataryndan gaçan ýene-de bir terrorçy Howpsuzlyk güýçlerine boýun egdi. 

Howpsuzlyk güýçlerine boýun egen terrorçynyň 2009-njy ýylda guramanyň hataryna goşulandygy, Siriýada we Yrakda iş alyp barandygy anyklandy. 

Şu ýylyň başyndan bäri edilen tagallalaryň netijesinde boýun egen terrorçylaryň sany 157-ä ýetdi. Degişli Habarlar