Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

24 sagadyň dowamynda 343 müň 142 adam testden geçirildi.

1706975
Koronawirusa Garşy Göreş Dowam Edýär

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 262 boldy.

24 sagadyň dowamynda 343 müň 142 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 28 müň 118 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 32 müň 249 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli birinji, ikinji we üçünji doza sanjymyny etdirenleriň sany 104 million 20 müň 938 adama ýetdi.Degişli Habarlar