Terrorizme Garşy Göreş Dowam Edýar

“Penje” operasiýasy zolagynda ekstremist terror guramasy PKK-nyň 6 terrorçysy täsirsiz ýagdaýa getirildi

1705542
Terrorizme Garşy Göreş Dowam Edýar

Yragyň demirgazygyndaky “Penje” operasiýasy zolagynda ekstremist terror guramasy PKK-nyň 6 terrorçysy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Milli goranmak ministrliginiň Twitter hasabyndan berilen habarnamada; “Gahryman Türk ýaragly güýçlerimiz Yragyň demirgazygyndaky terror öýjüklerini ýer bilen ýegsan edýär. “Penje” operasiýa zolagynda anyklanan ýene-de 6 PKK terrorçysy täsirsiz ýagdaýa getirildi. Beýleki tarapdan Tunjeli welaýatyndan berilen beýannama görä Welaýat Žandarm serkerdeliginiň gullukçylary “Eren-7 Merjan Munzur” operasiýasynyň çäginde Pülümür etrabynda operasiýa geçirdi. Etrapda gözleg we barlag işlerini geçiren howpsuzlyk güýçleri tarapyndan terrorçylar tarapyndan peýdalanylýandygy anyklanan 7 gaçybatalga tapyldy.Degişli Habarlar