Türkiýäniň Kowid-19 pandemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 24 müň 289 adam öýlerine ugradyldy

1702849
Türkiýäniň Kowid-19 pandemiýasyna garşy göreşi dowam edýär

Türkiýede soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 269 boldy.

24 sagadyň dowamynda 279 müň 63 adam testden geçirildi.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 19 müň 391 adama ýetdi.

Saglyk ýagdaýy gowulaşan 24 müň 289 adam öýlerine ugradyldy.

Beýleki tarapdan Türkiýede häzire çenli birinji, ikinji we üçünji doza sanjymyny etdirenleriň sany 97 million 113 müň 297 adama ýetdi.Degişli Habarlar