Parahatçylyk Çeşmesi sebitinde 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Siriýada Parahatçylyk Çeşmesi sebitine hüjüm guran ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

1700795
Parahatçylyk Çeşmesi sebitinde 4 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Türkiýäniň Milli Goranmak ministrliginden berilen beýanatda: "Terror guramasy PKK/ÝPG-nyň Parahatçylyk Çeşmesi sebitindäki asudalyk we durnuklylyk gurşawyny bozmagyny rugsat bermedik we mundan soň hem rugsat bermeris" diýip habar berildi. 

Beýanatda sebitde her dürli howpsuzlyk çärelerini gören gahryman komandos güýçleriniň ýene-de bir hüjümiň öňüni alyp, ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-e agza 4 terrorçyny täsirsiz ýagdaýa getirdi. Degişli Habarlar