Ýaz-tomus operasiýalarynda 48 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Ýaz-tomus operasiýalarynyň çäginde soňky 2 aýda 2-sy gyzyl, 4-si narynç, 1-i ýaşyl, 8-y çal kategoriýa boýunça gözlenýän jemi 48 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

1659280
Ýaz-tomus operasiýalarynda 48 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Türkiýäniň Içeri işler ministrliginden berilen ýazmaça beýanata görä, ekstremist terror guramasyny ýurdyň güntertibinden dolulygyna çykarmak we sebitde bardygy kesgitlenen terrorçylary täsirsiz ýagdaýa getirmek üçin ähli gaçybatalgalara giriljek ýagdaýda 15-nji aprelde başladylan ýaz-tomus operasiýalarynyň 1-nji oktýabra çenli dowam etjekdigi mälim edildi. 

Žandarma güýçleriniň komandos toparlarynyň, Žandarma güýçleriniň ýöriteleşdirilen harby toparlaryň, Polisiýa gullugynyň ýöriteleşdirilen toparlaryň we howpsuzlyk goragçylarynyň gatnaşmagynda geçirilýän operasiýalarda 1-nji oktýabra çenli 9 müň 630 operasiýanyň geçirilmegi meýilleşdirilýär. 

Şu günki güne çenli şol operasiýalaryň 39 göterimi ýerine ýetirildi. 

Ýaz-tomus operasiýalarynyň çäginde şu günki güne çenli soňky 2 aýda 2-sy gyzyl, 4-si narynç, 1-i ýaşyl, 8-y çal kategoriýa boýunça gözlenýän jemi 48 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi. 


Etiketkalar: #tomus , #ýaz , #operasiýa

Degişli Habarlar