Afrinde 2 Zenan Terrorçy Täsirsiz Ýagdaýa Getirildi

PKK/ÝPG-ä agza 2 zenan terrorçynyň Afrinde halkyň gelim gidimli ýerine bombaly hüjüm guramak üçin taýarlyk görýändigi anyklandy

1613323
Afrinde 2 Zenan Terrorçy Täsirsiz Ýagdaýa Getirildi

Siriýanyň Afrin etrabynda bombaly hüjüm guramak üçin taýarlyk görýän 2 zenan terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Hataýyň welaýat häkimliginden berlen beýannama görä, PKK/ÝPG-ä agza 2 zenan terrorçynyň Afrinde halkyň gelim gidimli ýerine bombaly hüjüm guramak üçin taýarlyk görýändigi anyklandy.

2 zenan terrorçy howpsyzlyk güýçleri tarapyndan täsirsiz ýagdaýa getirildi.Degişli Habarlar