“Eren-11 Sehi Tokaýlary” Operasiýasy Başlady

Operasiýa 781 hünärmen gatnaşýar

1589689
“Eren-11 Sehi Tokaýlary” Operasiýasy Başlady

 

Içeri işler ministrligi tarapyndan Bitlisde we Siirtde “Eren-11 Sehi Tokaýlary” operasiýasy başladyldy.

Ministrlikden berlen beýannama görä, ýurduň içinde terroryň dolulygyna ýok edilmegi maksady bilen 2021-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda başladylan Eren operasiýalary üstünlikli dowam edýär.

Ekstremist terror guramasynyň ýurduň gün tertibinden çykarylmagy we terrorçylaryň täsirsiz ýagdaýa getirilmegi maksady bilen Bitlisde we Siirtde “Eren-11 Sehi Tokaýlary” operasiýasy başladyldy.

Operasiýa 781 hünärmen gatnaşýar.Degişli Habarlar