Soňky 24 Sagatda Koronawirus Sebäpli Çekilen Adam Pidasy 78 Boldy

Jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 529 müň 450 adama ýetdi.

1588571
Soňky 24 Sagatda Koronawirus Sebäpli Çekilen Adam Pidasy 78 Boldy

 

Türkiýäniň koronawirusa garşy göreşi dowam edýär

Soňky 24 sagatda koronawirus sebäpli çekilen adam pidasy 78 boldy.

Epidemiýanyň başyndan bäri aradan çykan raýatlaryň sany 28 müň 138 adama ýetdi.

24 sagadyň dowamynda 118 müň 816 adam testden geçirilip, ýene-de 623 adama koronawirusyň ýokaşandygy  anyklandy.

Gündelik hasaba alynanlaryň sany bolsa 8 müň 104 adama ýetdi

Saglyk ýagdaýy gowulaşyp öýlerine ugradylan 5 müň 690 adam bilen birlikde, jemi sagalan raýatlaryň sany 2 million 529 müň 450 adama ýetdi.Degişli Habarlar