Erdogan Ukrainanyň Döwlet Nyşany Bilen Sylaglandy

Erdogan bilen Wladimir Zelenskiý Stamulda Üsküdardaky Wahdettin köşgünde duşuşdy

1510676
Erdogan Ukrainanyň Döwlet Nyşany Bilen Sylaglandy

 

Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiý, Prezident R. T. Erdogana “Ukrainanyň Döwlet Nyşanyny” gowşurdy.

Prezident R. T. Erdogan bilen Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiý Stamulda Üsküdardaky Wahdettin köşgünde duşuşdy.

Iki lideriň ýolbaşçylygyndaky toparara duşuşyk 1 sagat 15 minut dowam etdi.

Toparara duşuşykdan soň Prezident Erdogana, Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiý tarapyndan Ukrainanyň Döwlet Nyşany gowşuryldy.

Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiniň saparynyň arasynda iki ýurduň arasynda birnäçe şertnama gol çekişildi.Degişli Habarlar