Hulusi Akar serkerdeler bilen bilelikde serhet zolagynda gözegçilik işlerini geçirdi

Hulusi Akar, Türkiýäniň Ýaragly güýçleriniň serkerdeleri bilen birlikde serhet zolagynda we serhet birikmelerinde gözegçilik işlerini geçirdi.

1430348
Hulusi Akar serkerdeler bilen bilelikde serhet zolagynda gözegçilik işlerini geçirdi

Türkiýäniň Milli Goranmak ministri Hulusi Akar, Baş ştabyň başlygy Ýaşar Güler, Gury ýer güýçleriniň serkerdesi Ümit Dündar, Harby-howa güýçleriniň serkerdesi Hasan Küçükakýz we Harby-deňiz güýçleriniň serkerdesi Adnan Özbal bilen birlikde Şanlyurfa welaýatyna gitdi. 

Şanlyurfa GAP howa menzilinde gubernator Abdullah Erin, 2-nji goşunyň serkerdesi Sinan Ýaýla we beýleki resmiler tarapyndan garşylanan Hulusi Akar we serkerdeler, serhet liniýasynda we serhet birikmelerinde gözegçilik işlerini geçirdi.

Hulusi Akaryň we serkerdeleriň sebitdäki gözegçilik işleri dowam edýär. 

Beýleki tarapdan Prezident Rejep Taýýip Erdogan, Milli Goranmak ministri Hulusi Akaryň we beýleki serkerdeleriň serhet zolagyndaky maslahatyna telekonferensiýa arkaly gatnaşyp, serkerdelere ýüzlendi. 

Prezident Erdogan: "Yragyň demirgazygy, Siriýada Parahatçylyk Çeşmesi zolagy, Idlib we Liwiýadaky ýagdaýlar, orta goýan netijeliligimiziň nähili derejededigini görkezdi" diýip belledi. 

Erdogan: "Bu birligimiz, jebisligimiz dünýäni ýurdumyza haýran galdyrjakdygyna, NATO-nyň içindäki ýagdaýymyzy has güýçli ýagdaýa getirjekdigine ynanýaryn" diýip nygtady. Degişli Habarlar