Belarusyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko resmi sapar bilen Türkiýä geldi

Prezident Erdogan myhman kärdeşini Prezidentiň kompleksinde resmi dabara bilen garşylady

Erdogan-Lukasenko1.jpg

Belarusyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Prezident R. T. Erdoganyň myhmany hökmünde Türkiýä geldi

Prezident Erdogan myhman kärdeşini Prezidentiň kompleksinde resmi dabara bilen garşylady

Prezident Erdogan bilen Lukaşenko garşylama dabarasyndan soň özara duşuşyk geçirdi we toparara gepleşiklere ýolbaşçylyk etdi.

Myhman prezident Lukaşenkonyň saparynyň çäginde Türkiýe bilen Belarusyň arasyndaky özara gatnaşyklar ähli tarapalýyn ara alnyp maslahatlaşylar

Sebitara we halkara meseleler hem gün tertibine getirler

Erdogan bilen Lukaşenko gepleşiklerden soň metbugata beýanat berer

 

 Degişli Habarlar