Baş ştabyň başlygy Güler Gaziantepdäki we Hataýdaky harby merkezlere baryp gördi

Türk ýaragly güýçleri soňky günlerde serhetýakasyna goşmaça harby topar ugradýar

Baş ştabyň başlygy Güler Gaziantepdäki we Hataýdaky harby merkezlere baryp gördi

Baş ştabyň başlygy goşun generaly Ýaşar Güler bilen Gury ýer güýçleriniň serkerdesi goşun generaly Ümit Dündar Gaziantepdäki we Hataýdaky harby merkezlere baryp gördi.

Baş Ştabyň başlyklygyndan berlen beýanata görä, Baş ştabyň başlygy Ýaşlar Güler, Gury ýer güýçleriniň serkerdesi goşun generaly Ümit Dündar bilen birlikde Gaziantepdäki we Hataýdaky harby merkezlerde barlag işlerini geçirdi.

Türk ýaragly güýçleri soňky günlerde serhetýakasyna goşmaça harby topar ugradýar.

 Degişli Habarlar