Batmanda 2 esger şehit boldy

Terrorçylar bilen bolan çaknyşykda 1 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi

Batmanda 2 esger şehit boldy

Batman welaýatynyň Kozluk etrabynda geçirlen operasiýada 2 esger şehit boldy.

Howpsyzlyk güýçleri etrap merkezinde terrorçy toparynyň bardygynyň anyklanylmagyndan soň operasiýa başlatdy.

Operasiýada terrorçylaryň açan ilkinji ody bilen 2 esger ýaralandy.

Hassahanada bejergi astyna alynan 2 esger halas edilip bilinmedi we şehit boldy.

Terrorçylar bilen bolan çaknyşykda 1 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

 Degişli Habarlar