Kalyn Amerikan hökümetiniň sözleri bilen bagly beýanat berdi

Türkiýäniň Prezidentiniň metbugat sekretary Ibrahim Kalyn mesele bilen bagly beýanat berdi

Kalyn Amerikan hökümetiniň sözleri bilen bagly beýanat berdi

Türkiýäniň Prezidentiniň metbugat sekretary Ibrahim Kalyn beren beýanatynda ABŞ-niň hökümetiniň bir NATO agzasy bolan Türkiýä garşy ulanylan hemleli beýanatyň kabul edilmeginiň mümkin bolmandygyny habar berdi

Ibrahim Kalyn: "FETÖ babatynda şu günki güne çenli hiç hili ädim etmeýän Amerikan hökümeti, garaşsyz türk kazyýetiniň garamagynda bolan meseläni bahana edip, Türkiýä garşy hemleler atyp, netije alyp bilmejekdigini bilmelidir. ABŞ öz bähbitlerine, hyzmatdaşlyk gatnaşyklarymyza zeper ýetirmeden iň gysga wagtda pozisiýasyny gözden geçirip, kosntruktiw dialoga gaýdyp gelmelidir" diýdi. 

 


Etiketkalar: ABŞ , Türkiýe

Degişli Habarlar