Adyýamanda ýer titremesi boldy

Türkiýäniň Adyýaman welaýatynyň Samsat etrabynda 5,5 bal ululygynda ýer titremesi boldy

683402
Adyýamanda ýer titremesi boldy

Kandilli obserwatoriýasy sagat 14:07-de bolan ýer titremäniň 5,5 bal ululygynda bolandygyny habar berdi.

Adyýaman welaýatynyň häkimi Hüsrew Kutlu ýer titreme bilen baglanşykly: "Ilkinji kesgitlemelere görä ýogalan adam ýok" diýip mälim etdi.

 Degişli Habarlar