Azerbaýjanda FETÖ Garşy Operasiýa Geçirildi

FETÖ bilen arabaglanşykly 6 adam saklandy

2015080
Azerbaýjanda FETÖ Garşy Operasiýa Geçirildi

Azerbaýjanda, FETÖ bilen arabaglanşykly adamlara garşy geçirlen operasiýasy, syýasy partiýanyň lideri bilen birlikde 6 adam saklandy.

Azerbaýjanyň Içeri işler ministrliginden berlen beýannamada, Türkiýe Respublikasynyň Içeri işler ministrliginiň berlen maglumata laýyklykda, ýurtda FETÖ bilen arabaglanşykly adamlara garşy operasiýa geçirildi.

Beýannamada, operasiýada 5 adamyň saklanandygy, şol adamlardan biriniň Azerbaýjan Demokratiýa partiýasynyň gurujysy Gubad İbadoglu bilen arabaglanşygynyň bardygy ýatladyldy.

Beýannamda, Ibadoglunyň iş ýerinde geçirlen gözleg işlerinde hem möhüm subutnamalaryň tapylandygy we Ibadoglunyň hem saklanandygy bellenildi.

 Degişli Habarlar