Azerbaýjanyň Londondaky Ilçihanasyna Hüjüm Guraldy

Radikal toparyň Azerbaýjanyň Londondaky ilçihanasyna girip binanyň balkonyna dini baýdaklar asandygy we şygarlar aýdandygy bellenildi.

1863968
Azerbaýjanyň Londondaky Ilçihanasyna Hüjüm Guraldy

Azerbaýjanyň Britaniýanyň paýtagty Londondaky ilçihanasyna radikal dinçi topar tarapyndan hüjüm guralandygy habar berildi.

Azerbaýjanyň Daşary işler ministrliginden berlen beýannamada, radikal toparyň Azerbaýjanyň Londondaky ilçihanasyna girip binanyň balkonyna dini baýdaklar asandygy we şygarlar aýdandygy bellenildi.

Beýannamada, ýerli howpsyzlyk güýçleriniň toparyň agzalaryny saklanandygy, wakada ilçihananyň işgärleriniň arasynda ýaralananyň bolmandygy ýatladyldy.

Beýannamada, wakanyň jogapkärleriniň tapylmagy üçin ýerli howpsyzlyk güýçleri tarapyndan derňew işiniň gozgalandygy we waka hakynda Azerbaýjana giňişleýin maglumatyň beriljekdigi nygtaldy.Degişli Habarlar