Tokaýew Millet Kitaphanasyna Baryp Gördi

Gazagystanyň Prezidenti Kassym-Jomart Tokaýew paýtagt Ankarada Prezidentiň kompelsinde ýerleşýän Millet kitaphanasyna baryp gördi.

1825575
Tokaýew Millet Kitaphanasyna Baryp Gördi
tokayev millet kutuphanesi.jpg
tokayev millet kutuphanesi.jpg
tokayev millet kutuphanesi.jpg

Tokaýew Gazagystan-Türkiýe Işewürler dünýäsiniň wekilleri bilen geçirilen duşuşygyndan soň Prezidentiň orunbasary Fuat Oktaý bilen Millet kitaphanasyna bardy.

Ol ýerdäki “Pikirlen, özgert, dowam etdir” atly sergini gezip gören Tokaýew, kitaphananyň gurluşyk tapgyrynda alynan wideo ýazga syn etdi, saýlama eserleriň ýerleşýän bölüni baryp, olar hakynda maglumat aldy.

Gazagystan bilen bagly kitaplaryň goýulan bölümine baryp gören Tokaýew, Millet kitaphanasy hakyndaky kitaba öz ýatlama sözlerini ýazdy, soň bolsa ýadygärlik surat aldyrdy.

 Degişli Habarlar