Kelbejere Barýan Ulag Kerwenine Ýaragly Ermeni Toparlary Tarapyndan Ot Açyldy

Kelbejere gurluşyk enjamlaryny alyp barýan ulag kerwenine ýaragly ermeni toparlary tarapyndan ot açyldy

1719200
Kelbejere Barýan Ulag Kerwenine Ýaragly Ermeni Toparlary Tarapyndan Ot Açyldy

Azerbaýjanyň Goranmak ministrligi, Sukawuşan şäherçesinden Kelbejere gurluşyk enjamlaryny alyp barýan ulag kerwenine ýaragly ermeni toparlary tarapyndan ot açylandygyny habar berdi.

Ministrlikden berlen beýannamada, hüjümde ýogalanyň ýada ýaralananyň bolmandygy nygtaldy.

Beýannamada, basyp alyşlykdan halas edilen ýerleriň ýaňadandan dikeldilmegi üçin gurluşyk enjamlaryny alyp barýan ulag kerwenine ýaragly ermeni toparlary tarapyndan ot açylmagynyň kabul edilmesizidigi ýatladyldy.

Wakanyň derňelmegi üçin rus güýçlerine ýüz tutulandygy bellenildi.Degişli Habarlar