Kiýewde Krym Ýeli Ösdi

Ukrainanyň Paýtagtynda Krym Tatar Medeniýeti Tanyşdyryldy

1684751
Kiýewde Krym Ýeli Ösdi

Krym tatarlarynyň medeniýeti Kiýewde geçirilen ajaýyp çärede ukrainalylara tanyşdyryldy.

“Krym hanlygynyň Ajaýyp Asyry” atly çärede, gatnaşyjylara ilki Krym kofesi hödürlendi.

Soň bolsa milli Krym tatar tagamlary, datlylary we içgileri tanyşdyryldy.

Çärä gatnaşyjylar folklor çykyşlary we görkezlişler bilen ýatdan çykmajak pursatlary başdan geçirdiler.

Çärede modelýer Elimira Kataki we Leniýe İbragimowa tarapyndan taýarlanan Krym tatarlarynyň milli egin-eşikleri görkezildi.

Egin-eşikleriň bezegleriniň manylary we zenan baş geýimleriniň tikilişi ýakynda maglumat berildi.

Myhmanlar çäräniň dowamynda Krym tatar myhmansöýerliginde ýatdan çykmajak pursatlary başdan geçirdiler.

 

 Degişli Habarlar