Prezident Erdogan Azerbaýjana Guraýan Saparyny Dowam Etdirýär

Erdogan Bakuda Türk we Azerbaýjana şehitligine bardy

1659363
Prezident Erdogan Azerbaýjana Guraýan Saparyny Dowam Etdirýär

 

Prezident R. T. Erdogan Azerbaýjana guraýan saparyny dowam etdirýär.

Prezident Erdogan resmi saparynyň çäginde şu gün ilki Azerbaýjanyň Milli Mejlisinde halk deputatlaryna ýüzlenip çykyş etdi.

Erdogan soň bolsa paýtagt Bakuda Türk we Azerbaýjana şehitligine bardy.

Prezident Erdohgan şehitleriň gubyrlaryna gül goýdyDegişli Habarlar