Fahretin Altun Azerbaýjanda Saparda Bolýar

Altun, Hajiýewe ýeňisiň simwoly bolan “Ýeňiş tuwulgasyny” sowgat etdi

1618569
Fahretin Altun Azerbaýjanda Saparda Bolýar

 

Türk geňeşine agza ýurtlaryň Media we maglumatlar ministrleriniň maslahatyna gatnaşmak üçin Azerbaýjana giden Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasynyň başlygy Fahrettin Altun iş saparynyň çäginde Prezidentiň kömekçisi Hikmet Hajiýew bilen duşuşdy.

Fahrettin Altun duşuşykda Daglyk Garabagda gazanylan ýeňiş mynasibetli azerbaýjanyň halkyny gutlady.

Altun, Hajiýewe ýeňisiň simwoly bolan “Ýeňiş tuwulgasyny” sowgat etdi.

Fahrettin Altun, Türk geňeşiniň Baş sekretary Bahdad Amreýew bilen hem duşuşdy.Degişli Habarlar