Budapeştde “Türk dünýäsiniň mukamlary” atly konsert berildi

Wengriýanyň paýtagty Budapeştde “Türk dünýäsiniň mukamlary” atly konsert berildi

1321636
Budapeştde “Türk dünýäsiniň mukamlary” atly konsert berildi

Ýunus Emre institutynyň döredilen gününiň 10 ýyllygy mynasybetli paýtagt Budapeştdäki Duna Palota binasynda geçirilen çarede Gazagystanyň Gyzylorda kamera orkestriniň gatnaşmagynda gazak, Azerbaýjanly, gyrgyz we türk sazandalaryndan ybarat bolan orkestr konsert berdi.

Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi, Türk medeniýetiniň halkara dolanşygy TÜRKSOÝ, Türkiýäniň, Gazagystanyň we Azerbaýjanyň Wengriýadaky İlçihanalary bilen Ýunus Emre instituty tarapyndan guralan çärä wenger sungaty söýüjiler uly gyzyklanma bildirdiler.Degişli Habarlar