Stambulda Fatih Soltan Mehmet Köprüsi Azerbaýjanyň Baýdagynyň Reňkleri Bilen Yşyklandyryldy

Azerbaýjan Respublikasynyň 100 ýyllygy mynasybetli Stambulda Fatih Soltan Mehmet köprüsi Azerbaýjanyň baýdagynyň renkleri bilen yşyklandyryldy

Stambulda Fatih Soltan Mehmet Köprüsi Azerbaýjanyň Baýdagynyň Reňkleri Bilen Yşyklandyryldy

Azerbaýjan Respublikasynyň 100 ýyllygy mynasybetli Stambulda-da dabaraly çäreler geçirildi.

Fatih Soltan Mehmet köprüsi Azerbaýjanyň baýdagynyň reňkleri bilen yşyklandyryldy.

Köprüde wizual özboluşlyk emele geldi.

Stambulylar we Azerbaýjanyň raýatlary köprüniň aşagynda ýadygärlik surat aldyrdylar.


Etiketkalar: köpri , Azerbaýjan , Stambul

Degişli Habarlar