Azerbaýjanyň Milli mejlisi 10 müň adamyň günäsini geçdi

Teklip 28-nji maýda Azerbaýjanyň garaşsyzlyk güni mynasibetli günägeçişligiň edilmegini göz öňünde tutýar

494655
Azerbaýjanyň Milli mejlisi 10 müň adamyň günäsini geçdi

 

Azerbaýjanyň Milli mejlisi tussaglykdaky 10 müň adamyň günäsiniň geçilmegi hakyndaky teklibi kabul etdi.

Teklip 28-nji maýda Azerbaýjanyň garaşsyzlyk güni mynasibetli günägeçişligiň edilmegini göz öňünde tutýar.

Günä geçişlik şikeslileri, 18 ýaşyna ýetmedikleri, 60 ýaşyndan ýokardakylary we şikesli çagalary bolanlar bilen Garabag urşuna gatnaşan we basyp alyşlyk sebäpli göçmäge mejbur bolan jezalandyrlary öz içine alýar.

 

 



Degişli Habarlar