Azerbaýjan-Ermenistan front liniýasynda dartgynlyk…

Serhedi bozan Ermenistanyň dik uçary Azerbaýjanyň ýaragly güýçleri tarapyndan urlup düşürildi

188278
Azerbaýjan-Ermenistan front liniýasynda dartgynlyk…

Waka front liniýasynyň Agdam etrabynda boldy.
Azerbaýjanyň goranmak ministrliginden alynan maglumata görä howa giňişligini bozan we meçew beriji maksady bilen uçan Ermenistan dik uçary Azerbaýjanyň ýaragly güýçleri tarapyndan urlup düşürildi.
Urlup düşürilen dik uçar Azerbaýjanyň goşunynyň gözegçiligindäki Çimenli obasyna düşdi.
Azerbaýjanyň ýaragly güýçleri waka bilen bagly derňew işlerini alyp barýar.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar