Polis merkezine hüjüm guraldy

Sinjan Uýgur Awtanomiýasynda polis merkezine guralan hüjümde 13 adam öldürdi

Polis merkezine hüjüm guraldy

Polis merkezine hüjüm guraldy.
Hytaý Halk Respublikasynyň Sinjan Uýgur Awtanomiýasynda polis merkezine guralan hüjümde 13 adamyň öldürlendigi nygtaldy.
Hytaýly ýolbaşçylaryň berýän maglumatyna görä ertiriň irki sagatlarynda Kaşfar sebitindäki polis merkezine hüjüm guraldy.
Hüjümde 3 polis ýaralandy.
Hüjümçilere ot açan polisiň 13 adamy öldürendigi nygtaldy.
Hytaýly ýolbaşçylar öldürlenleriň ählisiniň hüjümçidini, asuda ilatdan hiç kimiň ýokdygyny aýan etdi.
Sinjanda geçen hepde myhmanhana we hökümete degişli binalara hüjüm gurandygy sebäpli 13 adama ölüm jezasy berlipdi.

 


Etiketkalar:

Degişli Habarlar