Harby agdarlyşyk synanşygynda şehit bolanlaryň atlary

Taksim meýdanynda mundan başgada Atatürk Medeniýet merkezine Fethullahçy terror guramasyna garşy uly ofişa asyldy. Prezident R. T. Erdoganyň iki uly portredine ýer berlen ofişada “Allanyň goldaw bermeginde demokratiýa baýdagymyz al asmanda pasyrdar”. “Bu eziz halkyň ýigitleri” diýlip ýazyldy. Taksim meýdanynda ýaşlaryň ofişalaryň öňünde  surat aldyryp, şehitler üçin doga edýändikleri görülýär

 

Harby agdarlyşyk synanşygynda şehit bolanlaryň atlary


Etiketkalar: