Türkmenistan energo çeşmeleriniň eksportyny artdyrmak isleýär

Türkmenistan Enerjide İhracatını Artırmak İstiyor 1.jpg

Tebigy gaz gorlary boýunça dünýäniň öňdebaryjy ýurtlaryň biri bolan Türkmenistanda ekologiýa taýdan arassa bolan mawy ýangyjyň halkara bazarlara eksporty boýunça uly göwrümli taslamalary iş ýüzüne geçirýär. Şu günki güne çenli esasan hem Hytaýa we Russiýa eksport edilen türkmen gazynyň Türkiyäniň üstaşyr Ýewropa ugradylmagy babatynda işler geçirilýär.


Etiketkalar: Türkmenistan , eksport , tebigy gaz