Ankarada 2020-nji ýyl “Türkmenistan–Bitaraplygyň Mekany” ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli brifing geçirildi

Ankarada 2020-nji ýyl “Türkmenistan–Bitaraplygyň Mekany” ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli brifing geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan 2020-nji ýylyň 5-nji fewralynda Ankara şäherinde Türkmenistanyň Bitaraplagynyň şanly 25 ýyllygy we 2020-nji ýylyň "Türkmenistan-Bitaraplygyň Mekany" ýyly diýlip yglan eedilmegi mynasybetli hem-de 2020-nji ýylda Türkmenistanda we daşary ýurtlarda geçiriljek çäreler barada köpçülikleýin habar beriş serişdelerine we ýerli jemgyýetçiligine giňişleýin maglumat bermek maksady bilen brifing geçirildi.


Etiketkalar: brifing , Bitaraplyk , Türkmenistan