Braziliýada Ýer ýüzüniň esasy ýaryşlary badalga aldy

rio 2016 türkmen

5-njy awgustda Rio-de-Žaneýroda, 80 müňe golaý tomaşaçy ýerleşýän Marakana stadionynda dünýäniň 207 ýurdundan 10 müňden gowrak türgenleri bir ýere jemlän XXXI tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi. Ýer ýüzüniň esasy sport ýaryşlaryna Türkmenistanyň ýygyndysy hem gatnaşar. Biziň ýygyndymyz sportuň bäş görnüşinde—dzýudo, agyr we ýeňil atletika, suwda ýüzmek we boks boýunça çykyş eder.


Etiketkalar: sport , ýygyndy , Olimpiýa oýunlary , Rio-de-Žaneýro