"The World" gämisi 182 ýolagçy bilen Marmarise geldi

Bagama adalarynyň baýdagyny göterýän "The World" atly kruiz gämi, ýolagçylary bilen Mugla welaýatynyň Marmaris etrabyna geldi

1904392
"The World" gämisi 182 ýolagçy bilen Marmarise geldi

Marmaris Cruise Portyna gelen 196 metr uzynlygyndaky kruiz gämide 182 ýolagçy bilen 158 adamdan ybarat ekipaž bar. 

Gämidäki syýahatçylar, gümrük işlerinden soň Marmaris bazaryna, Kaleiçine we porta gezelenç etdiler. 

Taryhy we syýahatçylyk ýerlerine hem gezelenç eden syýahatçylaryň bir bölegi bolsa, Dalýan Kaunos syýahatyna gatnaşdylar. 

Datça etrabyndan gelen gämi, şu gün bolsa Fethiýe etrabyna tarap ýola çykar. 


Etiketkalar: #ýolagçy , #gämi , #Bagama , #Marmaris

Degişli Habarlar