Regaib Gijesinde Etjek Doga Dilegleriňiz Kabul Bolsun!

Ertir Regaip gijesi bellenilip geçiler.

1772484
Regaib Gijesinde Etjek Doga Dilegleriňiz Kabul Bolsun!

 

Musulman dünýäsinde rehmeti we bereketi bol bolan “üçaýlaryň”  (rejep, meret we remezan aýlaryna üçaýlar diýilýär” habarçysy hökmünde kabul edilýän ertir Regaip gijesi bellenilip geçiler.

Musulmanlar üçin uly ähmiýete eýe bolan üçaýlardan, rejep aýynyň ilkinji penşenbe gijesinden anna geçilän gije Regaip gijesidir.

Regaip gijesi Allatagallanyň rehmetini we yhsanyny bol eçilýän, dogalaryň kabul edilýän mübärek gijesidir.Degişli Habarlar