Nemrut dagyna gelýän syýahatçylaryň sany köpeldi

Dünýäniň Medeni miras sanawynda ýer alýan Nemrut dagyna gelýän syýahatçylaryň sany artdy

1182660
Nemrut dagyna gelýän syýahatçylaryň sany köpeldi

 

Adyýamanda howalaryň gyzmaga başlamagy bilen Dünýäniň Medeni miras sanawynda ýer alýan Nemrut dagyna gelýän syýahatçylaryň sany artdy.

Ýerli we daşary ýurtly syýahatçylar, bir tarapdan Nemrut dagyndaky deňsiz taýsyz galyndylary görýär, beýleki tarapdan ümürüň aşagynda daş-töwerege syn edýärler

4 kilometrlik ýoly ýöränden soň depä çykýan syýahatçylar, taryhy heýkelleri görüp bilerler

 

 

 Degişli Habarlar