Palandökende lyža möwsümi başlady

Gyşky syýahatçylygyň iň gelim-gidimli welaýatlarynyň biri bolan Erzurumdaky Palandöken lyža merkezinde lyža möwsümi açyldy

palandoken kayak sezonu1.jpg

Ýurdyň spordyň gyşky görnüşleri boýunça Ýewropada giňden tanalýan, her ýyl müňlerçe ýerli we daşary ýurtly syýahatçynyň gelýip-gidýän Palandöken lyža merkezinde lyža möwsümi Erzurumyň şäher häkimligi tarapyndan geçirilen dabara bilen resmi ýagdaýda açyldy. 

Ýagyşly garyň iň köp ýagýan we gyş möwsüminiň iň köp dowam edýän şäherleriň hatarynda bolan Erzurumda ýagyşly gar bilen emeli ýadgaýda taýarlanan lyža zolagynda türgenler lyžaly çykyş etdiler. 

 


Etiketkalar: Erzurum , Palandöken , lyža

Degişli Habarlar