Injesu gowagy myhmanlara garaşýar

Karaman welaýatynyň Taşkale obasynda ýerleşýän Injesu gowagyna ýylda takmynan 50 müň adam gelip görýär

Injesu gowagy myhmanlara garaşýar

Uzynlygy 1 müň 356 metr bolan gowak, Taşkale obasynyň 9 km günortasynda, Injesu çeşmesiniň gündogarynda ýerleşýär.

Gowak astma, bronhit we ýürek keseli bilen kesellän adamlar tarapyndan ýygy-ýygydan gelinýär. 

Injesu gowagy Türkiýäniň syýahat edip boljak iň möhüm gowaklarynyň biridir. 

 


Etiketkalar: gowak , Karaman

Degişli Habarlar