Owganystanda 5,2 bal ululuygynda ýer titremesi boldy

Owganystanyň Badahşan welaýatynda 5,2 bal ululuygynda ýer titremesi boldy

1991966
Owganystanda 5,2 bal ululuygynda ýer titremesi boldy

ABŞ-nyň Geologiýa ylmy-derňew guramasy ýerli wagt bilen sagat 10:22-de bolan ýer titremäniň güýç merkeziniň Badahşan welaýatynyň Jurm etrabydygyny, ululygynyň bolsa 5,2 baldygyny habar berdi. 

Ýer titremede adam ýitgileriniň ýa-da ýaralanmalaryň bolup-bolmandygy barada entek maglumat berilmedi. 

Goňşy ýurtlar Täjigistanda we Pakistanda hem duýulan ýer titremäniň, ýeriň 223 km aşagynda emele gelendigi habar berildi. Degişli Habarlar