Ukrainanyň Portlaryndan Ýene-de 13 Gämi Ýola Düşdi

Soňky iki günde gala ýüklenen ýene-de 13 gäminiň Ukrainanyň portlaryndan ýola düşendigi habar berildi.

1889323
Ukrainanyň Portlaryndan Ýene-de 13 Gämi Ýola Düşdi

Milli goranmak ministrliginden berilen beýannamada; “Galla eksportunyň çäginde düýn we şu gün Ukrainanyň portlaryndan jemi 13 gämi galla ýükläp ýola düşdi” diýilýär.

Gara denizden howply azyk gatnawyny ýola goýmak üçin 22-nji iýulda Stambulda Prezident R.T.Erdoganyň we BMG-niň Baş sekretary Antuniu Guterrişiň gatnaşmagynda Ukraina bilen Russiýa Galla ylalaşygyna gol çekişipdi.  Degişli Habarlar