Çepçi Partiýanyň lideri Nuşi Dadgostar Terrorizme Goldaw Berilmegine Garşy Durýar

Şwesiýada Çepçi partiýanyň lideri Nuşi Dadgostar partiýasynyň halk deputatlarynyň ekstremist terror guramasy PKK-nyň simwoly diýilýän esgiler bilen surat aldyrmagyny goldamaýandygyny beýan etdi.

1867136
Çepçi Partiýanyň lideri Nuşi Dadgostar Terrorizme Goldaw Berilmegine Garşy Durýar

Nuşi Dadgostar “Aftonbladet” gazetinde, Wisbi şäherinde 7 iýulda Çepçi partiýanyň halk deputatlary Daniel Riazat, Momdou, Malkom Žallow we Lorena Delgado Warasyň ekstremist terror guramasy ÝPG/PKK-nyň simwoly diýilýän esgiler bilen surat aldyryp, sosial mediada paýlaşmaklary hakynda beýannama berdi.

Nuşi Dadgostar, partiýasynyň halk deputatlarynyň bu hereketine goşulmaýandygyny we özüniň şeýle aksiýa gatnaşmajakdygyny beýan etdi.

Şwesiýanyň Premýer-ministri Magdalena Andersson Çepçi partiýanyň halk deputatlarynyň terror guramasynyň simwoly diýilýän esgiler bilen surat aldyrylmagyny ýazgarypdy.

Magdalena Andersson Şwesiýanyň resmi habarlar gullugy “TT-ä” beren interwýusynda; “PKK diňe bir Şwesiýada däl, ÝB-niň agzalary tarapyndan hem terror sanawyna goşulan. Bu esgiler bilen surat aldyrmak iňňän ýerliksiz” diýipdi.Degişli Habarlar