Türkiýäniň, Finlýandiýanyň we Şwesiýanyň arasyndaky NATO bilen bagly gepleşikler ertir dowam eder

Türkiýäniň, Finlýandiýanyň we Şwesiýanyň arasyndaky NATO bilen bagly gepleşikler ertir dowam eder

1845400
Türkiýäniň, Finlýandiýanyň we Şwesiýanyň arasyndaky NATO bilen bagly gepleşikler ertir dowam eder

Finlýandiýanyň Prezident Diwanynyň Twitter hasabyndan berilen beýanatda, Finlýandiýanyň, Şwesiýanyň we Türkiýäniň arasynda resmi derejedäki gepleşikleriň ertir Belgiýanyň paýtagty Brýussel şäherinde dowam etjekdigi habar berildi. 

Şwesiýanyň resmi habarlar agentligi TT-e beýanat beren NATO-nyň wekili, NATO-nyň Baş sekretary Ýens Stoltenbergiň çakylygyna laýyklykda Brýusseldäki ştabda NATO-nyň ýokary derejeli resmileri bilen, Türkiýäniň, Finlýandiýanyň we Şwesiýanyň ýokary derejeli wekilleriniň ertir gepleşikler geçirjekdigini mälim etdi. Degişli Habarlar