Çägeli Tupan Gündelik Durmuşa Ýaramaz Täsirini Ýetirýär

Ir ertir başlan tupan sebäpli mekdeplerde okuwlara 1 günlük arakesme berildi.

1827291
Çägeli Tupan Gündelik Durmuşa Ýaramaz Täsirini Ýetirýär

Yrakda täsirini dowam etdirýän çägeli tupan, gündelik durmuşa ýaramaz täsirini ýetirýär.

Paýtagt Bagdadyň başda durmagynda birnäçe şäherde ir ertir başlan tupan sebäpli mekdeplerde okuwlara 1 günlük arakesme berildi.

Onlarça adam bogulmak howpuny başdan geçirendigi sebäpli hassahana ýüz tutdy.

Bilim ministrliginden berlen beýannamada, ýurduň çar tarapynda çägeli tupan sebäpli okuwlara 1 gün arakesme berlendigi nygtaldy.

 

 Degişli Habarlar