Şwesiýanyň Ilkinji Zenan Premýer-ministrniň Wezipesi 7 Sagat Dowam Etdi

Mandalena Andersson 7 sagat soň wezipesinden çekilendigini mälim etdi.

1738330
Şwesiýanyň Ilkinji Zenan Premýer-ministrniň Wezipesi 7 Sagat Dowam Etdi

Şwesiýanyň ilkinji zenan Premýer-minisri hökmünde saýlanan Mandalena Andersson 7 sagat soň wezipesinden çekilendigini mälim etdi.

Sosýal demokrat partiýanyň lideri Andersson, düýn irden parlamentde geçirlen sese goýulşykda ynam sesini alyp Şwesiýanyň ilkinji zenan premýer-ministri hökmünde saýlanypdy.

Şäriklik hökümetiniň agzasy Ýaşyllar partiýasy, sag partiýalar tarapyndan taýarlanan bujediň mejlisde kabul edilmeginden soň şäriklik hökümetinden çekilendigini habar berdi.

Ýaşyllar partiýasynyň hökümetden çekilmeginden soň Premýer-ministr Andersson hem wezipesinden çekilendigini mälim etdi.

Anderssonyň premýer-ministrligi 7 sagat dowam etdi.

Ýaşyllar partiýasynyň egindeş baştutany Bolund “Sag partiýalar tarapyndan taýarlanan bujet bilen ýurdy dolandyrmak islemeýändigimiz sebäpli hökümetden çekilmegi saýlap aldyk” diýdi.Degişli Habarlar