Palestinanyň Prezidenti Abbas, ABŞ-na Çagyryş Berdi

Mahmud Abbas, Gündogar Iýerusalimdäki konsullyklaryny ýaňadandan açmaklary üçin ABŞ-na çagyryş berdi.

1724293
Palestinanyň Prezidenti Abbas,  ABŞ-na Çagyryş Berdi

 

Palestinanyň Prezidenti Mahmud Abbas, ABŞ-nyň Jo Baýdeniň ýolbaşçylygyndaky hökümete, basyp alyşlyk astyndaky Gündogar Iýerusalimdäki konsullyklaryny ýaňadandan açmaklary üçin çagyryş berdi.

Palestina habarlar gullugynyň berýän habaryna görä, Günbatar Şerianyň Ramallah şäherinde palestinaly ýolbaşçylar bilen duşuşan Abbas, ABŞ-nyň Palestina goýan ykdysady çäklendirmesini bes etmegini we Palestina Azat edijilik guramasynyň Waşingtondaky wekilhanasynyň ýaňadadan açylmagyny talap etdi.

Abbas, ABŞ-nyň Jo Baýdeniň ýolbaşçylygyndaky hökümete, basyp alyşlyk astyndaky Gündogar Iýerusalimdäki konsullyklaryny ýaňadandan açmaklary üçin çagyryş berdi.Degişli Habarlar