Nepaldaky sil apatynda we ýer süýşgünlerinde ýogalan adamlaryň sany artmaga dowam edýär

Resmiler öňümizdäki günlerde ýagyşlaryň dowam edip biljekdigi barada duýduryş berdiler

1722428
Nepaldaky sil apatynda we ýer süýşgünlerinde ýogalan adamlaryň sany artmaga dowam edýär

Nepalda aşa ýagan ýagyşlar sebäpli emele gelen sil apatynda we ýer süýşgünlerinde azyndan 43 adam ýogaldy, 30 adam bolsa dereksiz ýitdi. 

Ýurtda eýýäm 3 gün bäri dowam edýän ýagyşlar sil apatlarynyň döremegine we ýer süýşgünleriniň emele gelmegine sebäp bolýar. 

Aşa ýagan ýagyşlar sebäpli emele gelen sil apatynda we ýer süýşgünlerinde azyndan 43 adam ýogaldy, takmynan 20 adam ýaralandy we 30 adam bolsa dereksiz ýitdi. 

Kyn ýagdaýda galan adamlaryň halas edilmegi üçin gözleg we halas ediş işleri dowam edýär. 

Resmiler öňümizdäki günlerde ýagyşlaryň dowam edip biljekdigi barada duýduryş berdiler. Degişli Habarlar