Russiýada Kovid-19 sebäpli ýogalanlaryň sany 20 müň 324 adama ýetdi

Russiýada wirus ýokanlaryň sany bolsa 1 million 151 müň 438 adama ýetdi

1497986
Russiýada Kovid-19 sebäpli ýogalanlaryň sany 20 müň 324 adama ýetdi

 

Dünýäde täze görnüş koronawirus epidemiýasy sebäpli ýogalanlaryň sany 999 müň 87 adama, wirusa ýoluganlaryň sany 33 million 83 müň adama, saglyk ýagdýay gowulaşanlaryň sany bolsa 24 million 441 müň adama ýetdi. 

Russiýada koronawirus epidemiýasy sebäpli ýogalanlaryň sany 20 müň 324 adama, wirus ýokanlaryň sany bolsa 1 million 151 müň 438 adama ýetdi. 

Hindistanda soňky 24 sagatda ýene-de 1 müň 155 adamyň ýogalmagy bilen, ýurtda koronawirus sebäpli ýogalanlaryň sany 94 müň 534 adama ýetdi. Hindistanda wirusa ýoluganlaryň sany bolsa 88 müň 600 adamlyk artyş bilen 5 million 992 müň 532 adama ýetdi. 

Yrakda koronawirus epidemiýasy sebäpli ýogalanlaryň sany 68 adam köpelip, 8 müň 935 adama ýetdi. Ýurtda Kovid-19-a ýoluganlaryň sany bolsa 4 müň 270 adam artyp, jemi 345 müň 969 adama ýetdi. 

Ysraýylda Kovid-19 epidemiýasy sebäpli ýogalanlaryň sany soňky 24 sagatda ýene-de 10 adam köpelip, jemi 1 müň 417 adama ýetdi. Ýurtda wirus ýokanlaryň sany bolsa 8 müň 221 adam köpelip, 226 müň 586 adama ýetdi.Degişli Habarlar