Siriýanyň Milli Goşuny serhet liniýasyna harby güýç gönükdirdi

Siriýanyň Milli Goşunynyň Ýewfrat derýasynyň gündogarynda geçirilýän Parahatçylyk Çeşmesi operasiýasyna goldawy dowam edýär

1289541
Siriýanyň Milli Goşuny serhet liniýasyna harby güýç gönükdirdi

Oppozisioner söweşijilerden ybarat Siriýanyň Milli Goşuny, Türkiýäniň Ýaragly güýçleriniň Ýewfrat derýasynyň gündogarynda geçirýän Parahatçylyk Çeşmesi operasiýasyna goldaw bermek maksady bilen serhet liniýasyna harby güýç iberdi.

Siriýanyň Milli Goşunynyň esgerlerini daşaýan awtobuslar, ulaglar we ok-däri ýüklenen ýük ulaglary, Kilis welaýatyndan Gaziantep welaýatyna tarap ugur aldy.  

Howpsyzlyk çäreleriniň astynda barýan ulag kerweniniň Siriýa serhedinde ýerleşdirilen harby birikmelere goşmaça maksat bilen gönükdirilendigi mälim edildi.Degişli Habarlar