“Parahatçylyk Çeşmesi” operasiýasy

Maksat asudalyk
nyşana terror

Britaniýanyň Premýer ministri Kataryň Emiri bilen duşuşdy

Liderler iki ýurduň arasynda gatnaşyklardan we ykdysady gatnaşyklaryň pugtalanmagyndan hoşaldygyny belledi

Britaniýanyň Premýer ministri Kataryň Emiri bilen duşuşdy

Britaniýanyň Premýer ministri Boris Jonson, Kataryň Emiri Şyh Temim Hamed Al Sani bilen duşuşdy

Britaniýa tarapyndan duşuşyk hakynda berlen beýanata görä, liderler duşuşykda iki ýurduň arasynda gatnaşyklardan we ykdysady gatnaşyklaryň pugtalanmagyndan hoşaldygyny belledi.

Ýemendäki söweşiň bes edilmegi meselesinde ylalaşyk gazanan liderler, Saud Arabystanynyň milli nebit firmasy Aramko degişli nebit önümçilik desgalaryna guralan soňky hüjümler hakynda pikir alyşdy

Eýranyň sebiti durnuksyzlaşdyrýan aksiýalaryna alada bildiren Jonson bilen Al Sani, sebitde dartgynlygyň gepleşik arkaly azaldylmagynyň ähmiýetine ünsi çekdi

 

 

 Degişli Habarlar