Eýran 7 sany balykçy gämisini saklady

Eýran Ormuz bogazynyň günortasyndaky Kask etrabynda tral usuly bilen balyk awlaýan 7 sany balykçy gämisini saklady

1263594
Eýran 7 sany balykçy gämisini saklady

Eýranyň Ynkylap goragçylarynyň Deňiz güýçleri serkerdeliginden berilen ýazmaça beýannamada Ormuzgan welaýatynyň Kask şäheriniň ýalpaklarynda tral usuly bilen balyk awlaýan 7 sany balykçy gämisiniň guralan operasiýada saklanandygy habar berildi.

Beýannamada 7 gämidäki daşary ýurtly 24 adamyň hem kazyýet işleriniň ýerine ýetirilmegi üçin degişli edaralara gowşurylandygy nygtalýar.

Saklanan daşary ýurtlularyň raýatlyklary barada bolsa maglumat berilmedi.Degişli Habarlar